Ερώτηση 1.Ποιος σε έφτιαξε;

Απάντηση. Ο Θεός.

Ε.2. Τι άλλο έφτιαξε ο Θεός;

Α. Ο Θεός έφτιαξε τα πάντα.

Ε.3.Γιατί ο Θεός έφτιαξε εσένα και τα πάντα;

Α. Για τη δική Του δόξα.

Ε.4.Πώς μπορείς να δοξάσεις το Θεό;

Α. Αγαπώντας Τον και κάνοντας εκείνο που ζητάει.

Ε.5. Γιατί πρέπει να δοξάζεις το Θεό;

Α. Επειδή με έφτιαξε και με φροντίζει.

Ε.6. Υπάρχουν περισσότεροι Θεοί από έναν;

Α. Υπάρχει μόνο ένας Θεός.

Ε.7. Σε πόσα πρόσωπα αυτός ο ένας Θεός υπάρχει;

Α. Σε τρία πρόσωπα.

Ε.8. Ποια είναι αυτά;

Α. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Αγιο Πνεύμα.

Ε.9. Τι είναι ο Θεός;

Α. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και δεν έχει σώμα όπως οι άνθρωποι.

Ε.10.Που είναι ο Θεός;

Α. Ο Θεός είναι παντού.

Ε.11.Μπορείς να δεις το Θεό;

Α. Οχι, δεν μπορώ να δω το Θεό, αλλά Εκείνος πάντα με βλέπει.

Ε.12. Ο Θεός τα ξέρει όλα;

Α. Ναι, τίποτα δεν μπορεί να κρυφτεί από το Θεό.

Ε.13.Μπορεί ο Θεός να κάνει τα πάντα;

Α. Ναι, ο θεός μπορεί να κάνει όλο το Αγιο θέλημά Του.

Ε. 14. Που μπορώ να μάθω πώς να αγαπώ και να υπακούω το Θεό;

Α. Μόνο στην Αγία Γραφή.

Ε.15. Ποιος έγραψε την Αγία Γραφή;

Α. Αγιοι άνθρωποι που διδάχθηκαν από το Αγιο Πνεύμα.

Ε.16.Ποιοι ήταν οι πρώτοι μας πρόγονοι;

Α.Ο Αδάμ και η Εύα.

Ε.17.Από τι πλάστηκαν οι πρώτοι μας πρόγονοι;

Α. Ο Θεός έπλασε το σώμα του Αδάμ από χώμα και σχημάτισε την Εύα από το σώμα του Αδάμ.

Ε.18.Τι έδωσε ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα εκτός από σώματα;

Α. Τους έδωσε ψυχές που δεν μπορούν ποτέ να πεθάνουν.

Ε.19. Εσύ έχεις σώμα και ψυχή;

Α. Ναι, έχω μία ψυχή που δεν θα πεθάνει ποτέ.

Ε.20.Πώς ξέρεις ότι έχεις ψυχή;

Α. Επειδή μου το λέει η Αγία Γραφή.

Ε.21.Σε ποια κατάσταση ο Θεός έπλασε τον Αδάμ και την Εύα;

Α. Τους έπλασε άγιους και ευτυχισμένους.

Ε.22.Τι είναι διαθήκη;

Α. Μία συμφωνία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων.

Ε.23. Τι διαθήκη έκανε ο Θεός με τον Αδάμ;

Α. Τη διαθήκη των έργων.

Ε.24. Τι δεσμεύτηκε ο Αδάμ να κάνει με τη διαθήκη των έργων;

Α. Να υπακούει το Θεό στην εντέλεια.

Ε.25. Τι υποσχέθηκε ο Θεός στη διαθήκη των έργων;

Α. Να ανταμείψει τον Αδάμ με ζωή εάν Τον υπάκουε.

Ε.26.Τι προειδοποίησε ο Θεός στη διαθήκη των έργων;

Α. Οτι θα τιμωρήσει τον Αδάμ με θάνατο εάν δεν Τον υπάκουε.

Ε.27.Τήρησε ο Αδάμ τη διαθήκη των έργων;

Α. Οχι, αμάρτησε εναντίον του Θεού.

Ε.28.Τι είναι αμαρτία;

Α. Αμαρτία είναι κάθε παρακοή ή παράβαση του νόμου του Θεού.

Ε.29.Τι εννοούμε λέγοντας παρακοή;

Α. Το να μην είμαστε ή να μην κάνουμε εκείνο που ζητάει ο Θεός.

Ε.30. Τι εννοούμε λέγοντας παράβαση;

Α. Το να κάνουμε εκείνο που ο Θεός απαγορεύει.

Ε.31.Ποια ήταν η αμαρτία των προγόνων μας;

Α. Εφαγαν τον απαγορευμένο καρπό.

Ε.32.Ποιος τους έφερε στον πειρασμό να κάνουν αυτήν την αμαρτία;

Α.Ο διάβολος πείραξε την Εύα και εκείνη έδωσε τον καρπό στον Αδάμ.

Ε.33. Τι συνέβηκε στους προγόνους μας όταν αμάρτησαν;

Α. Αντί να είναι άγιοι και ευτυχισμένοι, έγιναν αμαρτωλοί και δυστυχισμένοι.

Ε.34.Αραγε ο Αδάμ ενήργησε μόνο για τον εαυτό του στην διαθήκη των έργων;

Α. Οχι, αντιπροσώπευε όλους τους απογόνους του.

Ε.35. Τι αποτέλεσμα είχε η αμαρτία του Αδάμ σε όλη την ανθρωπότητα;

Α. Ολη η ανθρωπότητα γεννιέται σε κατάσταση αμαρτίας και δυστυχίας.

Ε.36.Πώς ονομάζεται αυτή η αμαρτωλή φύση που κληρονομούμε από τον Αδάμ;

Α. Προπατορικό αμάρτημα.

Ε.37.Τι της αξίζει καθεμιάς αμαρτίας;

Α.Η οργή και η κατάρα του Θεού.

Ε.38. Μπορεί κανείς να πάει στον ουρανό με αυτήν την αμαρτωλή φύση;

Α. Οχι, οι καρδιές μας πρέπει να αλλάξουν για να γίνουμε κατάλληλοι για τον ουρανό.

Ε.39.Πώς ονομάζεται η αλλαγή της καρδιάς;

Α. Αναγέννηση.

Ε.40.Ποιος μπορεί να αλλάξει την καρδιά του αμαρτωλού;

Α. Μόνο το Αγιο Πνεύμα.

Ε. Μπορεί κάποιος να σωθεί μέσω της διαθήκης των έργων;

Α. Κανείς δεν μπορεί να σωθεί μέσω της διαθήκης των έργων.

Ε.42.Γιατί δεν μπορεί κανείς να σωθεί δια της διαθήκης των έργων;

Α. Επειδή όλοι την παρέβησαν και γι’αυτό καταδικάζονται.

Ε.43.Με ποιόν ο Πατέρας Θεός έκανε την διαθήκη της Χάριτος;

Α. Με τον Χριστό, τον αιώνιο Υιό Του.

Ε.44.Ποιόν αντιπροσωπεύει ο Χριστός στη διαθήκη της χάριτος;

Α. Τον εκλεκτό Του λαό.

Ε.45.Τι ανέλαβε ο Χριστός στη διαθήκη της χάριτος;

Α. Να τηρήσει ολόκληρο το νόμο για το λαό Του, και να υποφέρει την τιμωρία για τις αμαρτίες τους.

Ε.46.Αραγε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός έκανε ποτέ την παραμικρή αμαρτία;

Α. Οχι ήταν άγιος άκακος και αμόλυντος.

Ε.47.Πώς μπορούσε ο Υιός του Θεού να υποφέρει;

Α.Ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, έγινε άνθρωπος ώστε να υπακούσει και να υποφέρει στη δική μας φύση.

Ε.48.Τι σημαίνει εξιλασμός;

Α.Η ικανοποίηση της θείας δικαιοσύνης, με τα πάθη και το θάνατο του Χριστού στη θέση των αμαρτωλών.

Ε.49.Τι ανέλαβε ο Θεός Πατέρας στη διαθήκη της χάριτος;

Α. Να δικαιώσει και να αγιάσει εκείνους για τους οποίους πέθανε ο Χριστός.

Ε.50.Τι είναι δικαίωση;

Α. Είναι η συγχώρηση των αμαρτωλών από το Θεό και η συμπεριφορά Του προς αυτούς σαν να μην είχαν ποτέ αμαρτήσει.

Ε.51.Τι είναι αγιασμός;

Α. Είναι η μετατροπή από τον Θεό, των αμαρτωλών σε αγίους, στην καρδιά και στην συμπεριφορά.

Ε.52.Για ποιον ο Θεός υπάκουσε και υπέφερε;

Α. Για εκείνους που Του έδωσε ο Πατέρας Του.

Ε.53.Τι είδους ζωή έζησε ο Χριστός στη γη;

Α. Μια ζωή φτώχιας και παθών.

Ε.54.Με τι είδους θάνατο πέθανε ο Χριστός;

Α. Με τον οδυνηρό και επαίσχυντο θάνατο στον σταυρό.

Ε.55. Ποιος θα σωθεί;

Α. Μόνο εκείνοι που μετανοούν για τις αμαρτίες τους, πιστεύουν στο Χριστό και ζουν αγία ζωή.

Ε.56.Τι σημαίνει μετανοώ;

Α. Να λυπάμαι για την αμαρτία, να την μισώ και να απομακρύνομαι από αυτήν επειδή είναι δυσάρεστη στο Θεό.

Ε.57. Τι είναι να πιστεύω, να έχω πίστη στο Θεό;

Α. Το να εμπιστεύομαι μόνο το Θεό για τη σωτηρία μου.

Ε.58. Μπορείς να μετανοήσεις και να πιστέψεις στο Χριστό με τις δικές σου δυνάμεις;

Α. Οχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα καλό χωρίς τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος του Θεού.

Ε.59. Πώς μπορείς να έχεις τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος;

Α.Ο Θεός μας είπε ότι πρέπει να προσευχόμαστε σε Εκείνον για το Α΄γιο Πνεύμα.

Ε.60.Πόσα χρόνια πέρασαν από το σταυρικό θάνατο του Χριστού;

Α. Περίπου δύο χιλιάδες χρόνια.

Ε.61.Πώς σώνονταν ευσεβείς άνθρωποι πριν τον ερχομό του Χριστού;

Α. Πιστεύοντας σε έναν Σωτήρα που θα ερχόταν.

Ε.62.Πώς έδειχναν την πίστη τους;

Α. Προσφέροντας θυσίες στο θυσιαστήριο του Θεού.

Ε.63. Τι αντιπροσώπευαν αυτές οι θυσίες;

Α. Τον Χριστό, τον Αμνό του Θεού, που θα πέθαινε για τους αμαρτωλούς.

Ε.64.Τι αξιώματα έχει ο Χριστός;

Α.Ο Χριστός έχει τρία αξιώματα:

Ε.65. Ποια είναι αυτά;

Α. Το αξίωμα του προφήτη, του ιερέα και του βασιλιά.

Ε.66.Πώς είναι ο Χριστός προφήτης;

Α. Γιατί μας διδάσκει το θέλημα του Θεού.

Ε.67.Πώς είναι ο Χριστός ιερέας;

Α. Επειδή πέθανε για τις αμαρτίες μας και μεσιτεύει στο Θεό για μας.

Ε.68.Πώς ο Χριστός είναι βασιλιάς;

Α. Επειδή μας κυβερνάει και μας προστατεύει.

Ε.69.Γιατί χρειάζεσαι το Χριστό σαν προφήτη;

Α. Επειδή έχω άγνοια.

Ε.70.Γιατί χρειάζεσαι το Χριστό σαν ιερέα;

Α. Επειδή είμαι ένοχος.

Ε.71.Γιατί χρειάζεσαι το Χριστό σαν βασιλιά;

Α. Γιατί είμαι αδύνατος και αβοήθητος.

Ε.72.Πόσες εντολές έδωσε ο Θεός στο όρος Σινά;

Α. Δέκα εντολές.

Ε.73.Πώς ονομάζονται οι δέκα εντολές;

Α.Ο Δεκάλογος.

Ε.74.Τι διδάσκουν οι τέσσερις πρώτες εντολές;

Α. Τα καθήκοντά μας προς τον Θεό.

Ε.75.Τι διδάσκουν οι υπόλοιπες έξι εντολές;

Α. Τα καθήκοντά μας προς τους συνανθρώπους μας.

Ε.76.Ποια είναι η περίληψη των δέκα εντολών;

Α. Να αγαπώ το θεό με όλην την καρδιά μου και τον πλησίον μου σαν τον εαυτόν μου.

Ε.77.Ποιος είναι ο πλησίον σου;

Α. Ολοι οι συνάνθρωποί μου είναι ο πλησίον μου.

Ε.78.Ευχαριστιέται ο Θεός με εκείνους που τον αγαπούν και τον υπακούν;

Α. Ναι, λέει:«αυτός που με αγαπάει, κι εγώ θα τον αγαπήσω».

Ε.79.Δυσαρεστείται ο Θεός με εκείνους που δεν τον αγαπούν και δεν τον υπακούν;

Α. Ναι, ο Θεός οργίζεται με τους πονηρούς κάθε ημέρα.

Ε.80.Ποια είναι η πρώτη εντολή;

Α.Η πρώτη εντολή είναι: δεν θα υπάρχουν για σένα άλλοι θεοί εκτός από μένα.

Ε.81.Τι μας διδάσκει η πρώτη εντολή;

Α. Να λατρεύουμε μόνο τον Θεό.

Ε.82.Ποια είναι η δεύτερη εντολή;

Α.Η δεύτερη εντολή είναι: Δεν θα κατασκευάσεις για σένα είδωλα και κανενός είδους ομοίωμα που να αντιπροσωπεύει ο,τιδήποτε βρίσκεται ψηλά στον ουρανό ή εδώ κάτω στη γη ή μέσα στα νερά, κάτω από τη γη. Δεν θα τα προσκυνάς ούτε θα τα λατρεύεις, γιατί εγώ ο Κύριος, ο Θεός σου, είμαι Θεός που απαιτώ αποκλειστικότητα. Για την αμαρτία των πατέρων που μου αντιστέκονται, τιμωρώ τα παιδιά ακόμη κι ως την τρίτη και τέταρτη γενεά. Δείχνω όμως την αγάπη μου σε χιλιάδες γενιές αυτών που με αγαπούν και τηρούν τις εντολές μου.

Ε.83.Τι μας διδάσκει η δεύτερη εντολή;

Α. Να λατρεύουμε το Θεό με σωστό τρόπο, και να από φεύγουμε την ειδωλολατρία.

Ε.84.Ποια είναι η τρίτη εντολή;

Α.Η τρίτη εντολή είναι: δεν θα προφέρεις για κανένα λόγο το όνομα του Κυρίου, του Θεού σου. Πράγματι , εγώ ο Κύριος δεν θ’αθωώσω κανέναν που προφέρει το όνομά μου για οποιονδήποτε λόγο.

Ε.85.Τι μας διδάσκει η τρίτη εντολή;

Α. Να τιμούμε το όνομα του Θεού, με λόγια και με έργα.

Ε.86. Ποια είναι η τετάρτη εντολή;

Α. Να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου, για να την ξεχωρίζεις και να την αφιερώνεις στον Κύριο. Εξι μέρες θα εργάζεσαι και θα κάνεις όλες τις εργασίες σου. Αλλά η έβδομη μέρα είανι μέρα ανάπαυσης, αφιερωμένη σ’εμένα, τον Κύριο το Θεό σου. Την ημέρα αυτή δεν επιτρέπεται να κάνεις καμιά εργασία ούτε εσύ ούτε ο γιός σου ούτε η θυγατέρα σου ούτε ο δούλος σου ούτε η δούλη σου ούτε τα ζώα σου ούτε ο ξένος που κατοικεί στις πόλεις σου. Σε έξι ημέρες εγώ, ο Κύριος, δημιούργησα τον ουρανό, την γη και τη θάλασσα, καθώς και όλα όσα υπάρχουν μέσα σ’αυτά, και την έβδομη μέρα αναπαύθηκα. Γι’αυτό ευλόγησα την ημέρα του Σαββάτου και την ξεχώρισα για τον εαυτό μου.

Ε.87.Τι μας διδάσκει η τέταρτη εντολή;

Α. Να τηρούμε άγια την ημέρα του Κυρίου.

Ε.88.Ποια ημέρα της εβδομάδας είναι η αγία ημέρα των χριστιανών;

Α.Η πρώτη ημέρα της εβδομάδας, η Κυριακή.

Ε.89. Γιατί λέγεται Κυριακή;

Α. Γιατί αυτήν την ημέρα ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς.

Ε.90.Πώς πρέπει να περνάμε την ημέρα του Κυρίου;

Α. Με προσευχή και δοξολογία, ακούγοντας και μελετώντας το Λόγο του Θεού και κάνοντας το καλό στους συνανθρώπους μας.

Ε.91.Ποια είναι η πέμπτη εντολή;

Α.Η πέμπτη εντολή είναι: να τιμάς τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, για να ζήσεις πολλά χρόνια στη χώρα που εγώ ο Κύριος ο Θεός σου, θα σου δώσω.

Ε.92.Τι μας διδάσκει η πέμπτη εντολή;

Α. Να αγαπούμε και να υπακούμε τους γονείς και τους δασκάλους μας.

Ε.93.Ποια είναι η έκτη εντολή;

Α.Η έκτη εντολή είναι: Δεν θα φονεύσεις.

Ε.94.Τι μας διδάσκει η έκτη εντολή;

Α. Να αποφεύγουμε την οργή.

Ε.95.Ποια είναι η εβδόμη εντολή;

Α.Η εβδόμη εντολή είναι: δεν θα μοιχεύσεις.

Ε.96.Τι μας διδάσκει η εβδόμη εντολή;

Α. Να είμαστε αγνοί στην καρδιά, τη γλώσσα και την συμπεριφορά.

Ε.97.Ποια είναι η όγδοη εντολή;

Α.Η όγδοη εντολή είναι: δεν θα κλέψεις.

Ε.98.Τι μας διδάσκει η όγδοη εντολή;

Α. Να είμαστε τίμιοι και εργατικοί.

Ε.99.Ποια είναι η ένατη εντολή;

Α.Η ένατη εντολή είναι: δεν θα καταθέσεις ψεύτικη μαρτυρία ενάντια στον συνάνθρωπό σου.

Ε.100.Τι μας διδάσκει η ένατη εντολή;

Α. Να λέμε την αλήθεια.

Ε.101.Ποια είναι η δέκατη εντολή;

Α.Η δέκατη εντολή είναι: δεν θα επιθυμήσεις τίποτε απ’ό,τι ανήκει στον συνάνθρωπό σου: ούτε το σπίτι του, ούτε τη γυναίκα του, ούτε το δούλο του, ούτε τη δούλη του, ούτε το βόδι του, ούτε το υποζύγιό του.

Ε.102.Τι διδάσκει η δεκάτη εντολή;

Α. Να είμαστε ικανοποιημένοι με αυτό που έχουμε.

Ε.103.Μπορεί κανείς να τηρήσει τέλεια αυτές τις δέκα εντολές;

Α. Κανένας άνθρωπος από την πτώση του Αδάμ και μετά, δεν μπόρεσε ποτέ ούτε μπορεί να τηρήσει τις δέκα εντολές τέλεια.

Ε.104.Τι χρησιμεύουν σε εμάς οι δέκα εντολές;

Α. Μας διδάσκουν το καθήκον μας, και μας δείχνουν την ανάγκη ενός Σωτήρα.

Ε.105.Τι είναι προσευχή;

Α. Προσευχή είναι να ζητάμε από το Θεό πράγματα τα οποία υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει.

Ε.106.Σε ποιανού όνομα πρέπει να προσευχόμαστε;

Α. Μόνο στο όνομα του Χριστού.

Ε.107.Τι μας έδωσε ο Χριστός για να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε;

Α. Την Κυριακή Προσευχή.

Ε.108.Επανάλαβε την Κυριακή Προσευχή.

Α.Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα ωφελήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτας ημών και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού: ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας ων αιώνων αμήν.

Ε.109.Πόσα αιτήματ υπάρχουν στο «Πάτερ ημών»;

Α.Εξι.

Ε.110.Ποιο είναι το πρώτο αίτημα;

Α.Αγιασθήτω το όνομά Σου.

Ε.111.Για τι πράγμα προσευχόμαστε στο πρώτο αίτημα;

Α.Το όνομα του Θεού να τιμάται από εμάς και όλους τους ανθρώπους.

Ε.112.Ποιο είναι το δεύτερο αίτημα;

Α.«Ελθέτω η βασιλεία Σου».

Ε.113.Για τι πράγμα προσευχόμαστε στο δεύτερο αίτημα;

Α.Το ευαγγέλιο να κηρυχθεί σε όλον τον κόσμο, και να το πιστεύουμε και να το υπακούμε εμείς και όλοι οι άνθρωποι.

Ε.114.Ποιο είναι το τρίτο αίτημα;

Α.«Γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης».

Ε.115.Για τι πράγμα προσευχόμαστε στο τρίτο αίτημα;

Α.Οι άνθρωποι στη γη να υπηρετούν το Θεό όπως οι άγγελοι κάνουν στον ουρανό.

Ε.116. Ποιο είναι το τέταρτο αίτημα;

Α.«Δος ημίν σήμερον τον άρτον ημών τον επιούσιον».

Ε.117. Γιατί πράγμα προσευχόμαστε στο τέταρτο αίτημα;

Α. Να μας δίνει ο Θεός όλα εκείνα που χρειάζονται για τα σώματα και τις ψυχές μας.

Ε.118.Ποιο είναι το πέμπτο αίτημα;

Α.«Αφες ημίν τα ωφελήματα ημών ως και ηεμίς αφίεμεν τους ωφειλέτες ημών.

Ε.119.Για τι πράγμα προσευχόμαστε στο πέμπτο αίτημα;

Α.Ο Θεός να συγχωρήσει τις αμαρτίες μας για χάρη του Χριστού, και να μας ικανώσει να συγχωρήσουμε εκείνους που μας έβλαψαν.

Ε.120.Ποιο είναι το έκτο αίτημα;

Α.«Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού».

Ε.121.Για τι πράγμα προσευχόμαστε στο έκτο αίτημα;

Α.Ο Θεός να μας κρατήσει μακριά από την αμαρτία.

Ε.122.Πόσες τελετές υπάρχουν;

Α. Δύο.

Ε.123.Ποιες είναι;

Α. Το βάπτισμα και το δείπνο του Κυρίου.

Ε.124.Ποιος όρισε αυτές τις τελετές;

Α.Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.

Ε.125. Γιατί όρισε ο Χριστός αυτές τις τελετές;

Α. Για να διακρίνει τους μαθητές του από τον κόσμο, για να τους ανακουφίζει και να τους δίνει δύναμη.

Ε.126.Τι σημάδι χρησιμοποιείται στο βάπτισμα;

Α. Το καθάρισμα με νερό.

Ε.127.Τι σημαίνει αυτό;

Α. Οτι καθαριστήκαμε από την αμαρτία με το αίμα του Χριστού.

Ε.128.Στο όνομα ποιού βαπτιζόμαστε;

Α. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ε.129.Ποιοι πρέπει να βαπτίζονται;

Α. Οι πιστοί και τα παιδιά τους.

Ε.130.Γιατί τα νήπια πρέπει να βαπτίζονται;

Α. Γιατί έχουν μία αμαρτωλή φύση και χρειάζονται τον Σωτήρα.

Ε.131.Ενδιαφέρεται ο Χριστός για τα μικρά παιδιά;

Α. Ναι, γιατί λέει: αφήστε τα παιδιά να έλθουν σε μένα και μην τα εμποδίζετε γιατί δική τους είναι η βασιλεία του Θεού.

Ε.132.Σε τι σε δεσμεύει το βάπτισμά σου;

Α. Στο να είσαι ένας αληθινός ακόλουθος του Χριστού.

Ε.133. Τι είναι το δείπνο του Κυρίου;

Α. Το να τρώμε το ψωμί και να πίνουμε το κρασί σαν ανάμνηση των παθημάτων και του θανάτου του Χριστού.

Ε.134.Τι συμβολίζει το ψωμί;

Α. Το σώμα του Χριστού, που κόπηκε για τις αμαρτίες μας.

Ε.135.Τι συμβολίζει το κρασί;

Α. Το αίμα του Χριστού, που χύθηκε για τη σωτηρία μας.

Ε.136. Ποιος πρέπει να παίρνει μέρος στο Δείπνο του Κυρίου;

Α. Μόνο εκείνοι που μετανοούν για τις αμαρτίες τους, πιστεύουν στο Χριστό για τη σωτηρία τους και αγαπούν τους συνανθρώπους τους.

Ε.137. Εμεινε ο Χριστός στον τάφο μετά τη Σταύρωσή Του;

Α. Οχι, αναστήθηκε από τον τάφο την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό Του.

Ε.138. Πού είναι ο Χριστός τώρα;

Α. Στον ουρανό και μεσιτεύει για τους αμαρτωλούς.

Ε.139. Θα έλθει πάλι;

Α. Ναι, την τελευταία ημέρα ο Χριστός θα έλθει για να κρίνει τον κόσμο.

Ε.140.Τι γίνονται οι άνθρωποι όταν πεθαίνουν;

Α. Το σώμα επιστρέφει στη γη, και η ψυχή πηγαίνει στον κόσμο των πνευμάτων.

Ε. Τα σώματα των νεκρών θα αναστηθούν πάλι;

Α. Ναι, η σάλπιγγα θα ηχήσει και οι νεκροί θα αναστηθούν.

Ε.142.Τι θα γίνουν οι αμαρτωλοί την ημέρα της κρίσεως;

Α. Θα ριφθούν στην κόλαση.

Ε.143.Τι είναι κόλαση;

Α. Εν μέρος τρομερών και ασταμάτητων βασανιστηρίων.

Ε.144.Τι θα γίνουν οι δίκαιοι;

Α. Θα πάνε στον ουρανό.

Ε.145.Τι είναι ουρανός;

Α. Ενα ένδοξο και ευτυχισμένο μέρος, όπου οι δίκαιοι θα είναι για πάντα με τον Κύριο.

 212 total views,  1 views today

Print Friendly, PDF & Email

Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος