Τόσο η οργάνωση, όσο και η διοίκηση της Ευαγγελικής Εκκλησίας Ελλάδος καθορίζονται από τα άρθρα και τις διατάξεις του καταστατικού της Χάρτη. Με βάση την Ομολογία Πίστης της Ευαγγελικής Εκκλησίας Ελλάδος, το σύνολο των πιστών του Κυρίου Ιησού Χριστού οργανώνεται σε Τοπικές Εκκλησίες με το ελάχιστο όριο των δώδεκα Μελών. Ως Μέλη («Κοινωνά Μέλη») αναγνωρίζονται όλοι όσοι ομολογούν πίστη στο Πρόσωπο και στο Έργο του Κυρίου Ιησού, ασπάζονται τη Θεολογία (Ομολογία Πίστης) της Ευαγγελικής Εκκλησίας Ελλάδος και αποδέχονται ως οργάνωση και διοίκηση τον Καταστατικό της Χάρτη.

Κάθε τοπική εκκλησία διατηρεί την αυτονομία της, ρυθμίζει κατά το δοκούν και σύμφωνα με τις επιλογές της τον τρόπο λατρείας, τον αριθμό των πρεσβυτέρων, ανάλογα με το μέγεθος και τον αριθμό των μελών της. Όλες οι Τοπικές Εκκλησίες υπάγονται κάτω από τη Γενική Σύνοδο, ένα Σώμα διοικούμενο από Πενταμελή Επιτροπή (Πρόεδρος, Γραμματέας, Ταμίας και δύο Σύμβουλοι), τα μέλη της οποίας εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία, από τις εργασίες της ανωτέρω Συνόδου κάθε δύο χρόνια, από τους αντιπροσώπους των τοπικών Εκκλησιών (Λειτουργούς και Πρεσβυτέρους).

Για μία πιο αποτελεσματική παρακολούθηση του έργου των Τοπικών Εκκλησιών, έχουν συσταθεί και λειτουργούν επίσης δύο Τοπικές Σύνοδοι (μία στη Νότια και μία στη Βόρεια Ελλάδα) με επίσης πενταμελές σχήμα με αντίστοιχες αρμοδιότητες και κατανομή ρόλων, όπως και η Γενική Σύνοδος. Θέματα και καταστάσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες των Τοπικών Συνόδων, παραπέμπονται στην Εκτελεστική Επιτροπή της Γενικής Συνόδου, προς διευθέτηση και επίλυση.

Κάθε οργανωμένη Τοπική Εκκλησία διοικείται από το Πρεσβυτέριό της, ο αριθμός των οποίων (Πρεσβυτέρων) καθορίζεται ανάλογα με το μέγεθος και τις ανάγκες της και εκλέγεται κάθε 4 χρόνια με μυστική ψηφοφορία, με απόλυτη πλειοψηφία των Κοινωνών Μελών της.

Επίσης, κάθε τετραετία ορίζεται και ο αριθμός των διακόνων – διακονισσών σε κάθε Τοπική Εκκλησία, ανάλογα πάντα με τον αριθμό των Κοινωνών Μελών της.

Το εκάστοτε Πρεσβυτέριο κάθε Τοπικής Εκκλησίας, μπορεί να εισηγηθεί στο Σώμα των Κοινωνών Μελλών της υποψήφιο Λειτουργό, ο οποίος προσλαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία (3/4) των Κοινωνών Μελών. Μετά παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους διακονίας, η Εκκλησία ζητά από την αρμόδια Τοπική Σύνοδο τη χειροτονία του Εργάτη του Λόγου – Ποιμένα της. Η Τοπική Σύνοδος με δημόσια πανηγυρική Σύναξη χειροτονεί (με τριμελές χειροθετούν Πρεσβυτέριο) τον υποψήφιο εργάτη του Λόγου, ο οποίος πλέον εκπροσωπεί την Εκκλησία στις δημόσιες αρχές, τελεί τις τελετές (γάμο – βάπτιση – Δείπνο του Κυρίου) και φυσικά τη διακονία του Λόγου και την εν γένει ποίμανση της Εκκλησίας, με την αρωγή των μελών του Πρεσβυτερίου και άλλων ικανών στελεχών.

 1,396 total views,  2 views today

Print Friendly, PDF & Email

Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος