Για την Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος η δημιουργία γενικά, και ο πλανήτης μας ειδικότερα, αποτελούν έργο και ιδιοκτησία του Τριαδικού Θεού, o Οποίος δεν αποσύρθηκε μετά τη δημιουργία, αλλά συνεχίζει να είναι παρών μέσα στην ιστορία της ως ο Συντηρητής της (Κολ. 1.17). 

Ο άνθρωπος, η κορωνίδα της δημιουργίας του Θεού, δεν έχει το δικαίωμα ούτε να καταχράται το περιβάλλον με αλόγιστη χρήση των ενεργειακών του πόρων, ούτε να το μολύνει οδηγώντας σε εξαφάνιση διάφορες μορφές ζωής. Απεναντίας, έχει ευθύνη να το διαχειρίζεται με ευαισθησία, προστατεύοντάς το, ώστε να το παραδίδει στην επόμενη γενιά άρτιο και υγιές, και στο τέλος της ιστορίας να το παραδώσει πίσω στον Δημιουργό και Ιδιοκτήτη του. Κάθε φθορά αυτής της δημιουργίας έχει αρνητικά αποτελέσματα για την ανθρώπινη ζωή (π.χ. η αύξηση της θερμοκρασίας με τις τραγικές συνέπειές της). 

Η Κτίση δεν δημιουργήθηκε από τον Θεό για καταστροφή, αλλά για τη δόξα Του. Υποβλήθηκε στη φθορά εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου, προσδοκά όμως τη δόξα μαζί με τους πιστούς του Ιησού Χριστού (Ρωμ. 8.20-25). Επειδή η δόξα της δημιουργίας είναι συνυφασμένη με τη δόξα της Εκκλησίας, η Εκκλησία καλείται να πρωτοστατεί στον αγώνα για την προστασία της δημιουργίας από την καταστροφική μανία του αμαρτωλού ανθρώπου. 

Μέσα σ’ αυτό το θεολογικό πλαίσιο η Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος, στο μέτρο των δυνατοτήτων της, έχει αναπτύξει περιβαλλοντικές δράσεις ανά την Ελλάδα οργανώνοντας τακτικά ομάδες νέων κυρίως ανθρώπων για τον καθαρισμό περιοχών όπου συνήθως παρατηρείται συσσώρευση σκουπιδιών, όπως είναι οι είσοδοι και οι έξοδοι των πόλεων, οι παραλίες, τα ρέματα, οι αρχαιολογικοί χώροι, οι πλατείες, ο Εθνικός Κήπος στην Αθήνα κλπ. Έχει πρωτοστατήσει στην ανακύκλωση διάφορων υλικών, ενώ έχει ενθαρρύνει τις τοπικές της Εκκλησίες να αναβαθμίσουν τις κτιριακές τους εγκαταστάσεις θερμομονωτικά, να εγκαταταστήσουν φωτοβολταϊκά πάνελ στις στέγες των εκκλησιαστικών κτιρίων, ώστε να βοηθήσουν στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και να συμβάλλουν έτσι στη μείωση της παραγωγής άνθρακα, καθιστώντας τα κτίριά τους ‘πράσινα’. Τρεις Εκκλησίες το έχουν ήδη πετύχει. 

Ακόμη, έχει οργανώσει συνέδρια με θέματα σχετικά με το περιβάλλον, έχει φιλοξενήσει πανευρωπαϊκά συνέδρια στα πλαίσια του European Christian Environmental Network, έχει μοιράσει χιλιάδες σακούλες σε οδηγούς, για να τις χρησιμοποιήσουν για τα σκουπίδια τους αντί να τα πετούν στο περιβάλλον, ενώ έχει υπογράψει όλες τις διακηρύξεις για την προστασία του περιβάλλοντος στα πλαίσια του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών και της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης των Εκκλησιών. 

Για την Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος το περιβάλλον κατέχει πρωτεύουσα θέση.

Loading