Η Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος διατηρεί διάφορα πνευματικά κέντρα ανά την επικράτεια, στα οποία γίνονται εκδηλώσεις πνευματικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

Σκοπός των κέντρων αυτών είναι οι τοπικές εκκλησίες των επιμέρους περιοχών να υπηρετήσουν και να προσφέρουν στη γειτονιά τους, καθώς και στην ευρύτερη κοινωνία γύρω τους. Έτσι, στα πνευματικά κέντρα της Ε.Ε.Ε. υλοποιούνται, μεταξύ άλλων, πνευματικά και ψυχαγωγικά προγράμματα για όλες τις ηλικίες, δωρεάν μαθήματα αγγλικών για οικογένειες που έχουν ανάγκη, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις κλπ. 

Loading