Η Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τη σημασία και την κρισιμότητα της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, έχει δημιουργήσει ειδικά προγράμματα και δράσεις για παιδιά και εφήβους, τόσο σε τοπικό επίπεδο, μέσα από τη λειτουργία Κυριακών (κατηχητικών) Σχολείων και Ομίλων Εφήβων σε κάθε εκκλησία, όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, μέσα από τη λειτουργία κατασκηνώσεων για παιδιά και συνεδρίων με θέματα που απασχολούν τους εφήβους και τις οικογένειές τους στη σημερινή κοινωνία. Σημαντικό ρόλο στη διοργάνωση αυτών των συνεδρίων έχει η Κίνηση Ευαγγελικής Νεολαίας (Κ.Ε.Ν.). 

Θεμελιώδης αρχή της Ευαγγελικής Εκκλησίας είναι η σωστή διδασκαλία του Λόγου του Θεού και η ορθή κατανόηση του τι σημαίνει Χριστιανική ζωή στην πράξη. Προκειμένου να μεταδοθούν αυτές οι αρχές, η Επιτροπή Κατάρτισης της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος έχει δημιουργήσει ένα σχέδιο διδασκαλίας που καλύπτει τη διδασκαλία ολόκληρης της Αγίας Γραφής στα παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας. Επίσης περιλαμβάνει σειρές μαθημάτων οι οποίες βοηθούν τους εφήβους να εμβαθύνουν στον Λόγο του Θεού, να καλύψουν διάφορα ερωτήματα και ανησυχίες που έχουν σε αυτή την ηλικία, αλλά και να ενθαρρυνθούν να ζήσουν τη Χριστιανική ζωή στην καθημερινότητά τους.

Οι δράσεις της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ελλάδος περιλαμβάνουν και έναν σημαντικό αριθμό εκδόσεων για παιδιά και εφήβους.  Το έργο αυτό είχε ξεκινήσει ήδη από τον 19ο αιώνα με την έκδοση τότε της Εφημερίδος των Παίδων, η οποία αποτελεί ορόσημο στη σύγχρονη ελληνική εκδοτική ιστορία, καθώς ήταν ένα από τα πρώτα αμιγώς παιδικά περιοδικά που κυκλοφόρησαν ποτέ στην Ελλάδα (1868-1893). Σήμερα το εκδοτικό έργο συνεχίζεται με την έκδοση βιβλίων, ενώ προσεχώς πρόκειται να επεκταθεί και στην έκδοση ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books) αξιοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τις νέες τεχνολογίες προς όφελος των παιδιών και των εφήβων.

Loading