Η Ευαγγελική Εκκλησία της Ελλάδος έχει δημιουργήσει μία ειδική σειρά μαθημάτων για εφήβους Γυμνασίου και Λυκείου.  Αναγνωρίζοντας τη σημασία και την κρισιμότητα της εφηβικής ηλικίας, τα μαθήματα αυτά εστιάζουν συγκεκριμένα στις πνευματικές και καθημερινές ανάγκες των παιδιών 12-18 ετών, δίνοντάς τους πνευματικά εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της ζωής, αλλά και για να καταλάβουν βαθύτερα τη σχέση τους με τον Θεό, την Εκκλησία, και την αποστολή τους ως χριστιανοί στον κόσμο.

Τα μαθήματα της σειράς ετοιμάστηκαν από τα μέλη της Επιτροπής Κατάρτισης της Ε.Ε.Ε., κατόπιν εκτενούς μελέτης και συνδιαμόρφωσης της θεματολογίας μαζί με μια ευρεία ομάδα ατόμων (ποιμένων, πρεσβυτέρων, εκπαιδευτικών, υπευθύνων ομίλων εφήβων, αρχηγών κατασκηνώσεων, στελεχών εφηβικών συνεδρίων κλπ.).  Έτσι προέκυψε η τελική θεματολογία, που αποτελείται από 150 μαθήματα (25 μαθήματα τον χρόνο επί 6 χρόνια).

Η θεματολογία εστιάζει ιδιαίτερα σε 5 βασικούς άξονες: 

1) Σωτηρία και αναγέννηση

2) Εκκλησία

3) Πνευματική αύξηση

4) Πρακτική χριστιανική ζωή

5) Αποστολή και μαρτυρία

Τα μαθήματα κάθε έτους περιλαμβάνουν τουλάχιστον 2-3 μαθήματα από κάθε μία από αυτές τις πέντε βασικές θεματικές ενότητες, δίνοντας κάθε χρόνο περισσότερη έμφαση σε μία από αυτές.  Πολλά από αυτά επίσης δίνουν περαιτέρω υλικό για μελέτη στο σπίτι, ώστε τα παιδιά που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε κάποιο θέμα, να γνωρίζουν πού να ανατρέξουν.

Όλα τα μαθήματα της σειράς υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή (Word, Powerpoint) και διατίθενται δωρεάν, ώστε κάθε εκκλησία να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει και να τα προσαρμόσει στις ανάγκες της και στον ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας της.    Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να λάβετε τα μαθήματα, μπορείτε να συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.

Loading