«…προσπαθώντας να μορφωθώ, δεν είχα κερδίσει τίποτα άλλο, εχτός που είχα ανακαλύψει ολοένα περισσότερο την αμάθειά μου».

(…)

«Το λίγο που έχω μάθει ως τώρα δεν είναι σχεδόν τίποτα μπροστά σε όσα αγνοώ και που δεν χάνω την ελπίδα πως θα μπορέσω να τα μάθω».

Ρενέ Ντεκάρτ, Λόγος περί της μεθόδου

Το Ελληνικό Ιστορικό Ευαγγελικό Αρχείο (Ε.Ι.Ε.Α. – www.eiea.gec.gr) αποτελεί μία προσπάθεια, η οποία ξεκίνησε το Φθινόπωρο του 2008 από τον Αστέρα της Ανατολής με κύριο σκοπό τη συλλογή, τη φύλαξη, την ταξινόμηση αλλά και τη δημόσια προβολή και μελέτη, ιστορικού υλικού, το οποίο σχετίζεται με άμεσο ή έμμεσο τρόπο με την παρουσία της Ευαγγελικής κίνησης στον ευρύτερο ελληνικό χώρο.

Αρχεία περιοδικών, οργανισμών, προσώπων, βιβλία, φωτογραφίες, φυλλάδια, έντυπα, έγγραφα, επιστολές, οπτικοακουστικό υλικό, παρτιτούρες και υμνολόγια αποτελούν ήδη το πρώτο υλικό του Αρχείου, το οποίο προέρχεται από δωρεές όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από το εξωτερικό. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται να δωρήσουν στο Αρχείο θα πρέπει να επικοινωνούν με φαξ, e-mail ή μέσω ταχυδρομείου στις διευθύνσεις οι οποίες αναγράφονται στα στοιχεία επικοινωνίας του Αρχείου, και θα λαμβάνουν μια ευχαριστήρια επιστολή εκ μέρους του Αρχείου, ενώ η δωρεά τους θα ανακοινώνεται στον Αστέρα της Ανατολής, αλλά και στην ιστοσελίδα του Αρχείου.

Το υλικό το οποίο εντάσσεται στο Αρχείο θα καταλογογραφείται, θα ταξινομείται και θα φυλάσσεται, προκειμένου να διασωθεί και να προβληθεί ένα σημαντικό τμήμα της ιστορίας της Ευαγγελικής κίνησης, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας ευρύτερα. Βασική επιδίωξη είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη του Αρχείου, ακόμα και αν αυτό συνεπάγεται κόπο, χρόνο και χρήμα για τους συντελεστές του, καθώς και η προβολή του υλικού του τόσο μέσω της ιστοσελίδας, όσο και μέσω μίας μελλοντικής ετήσιας περιοδικής έκδοσης, της Ευαγγελικής Αρχειοθήκης, η οποία θα περιλαμβάνει ανακοινώσεις για την εργασία που πραγματοποιείται στο Αρχείο, αλλά και μελέτες οι οποίες θα συντάσσονται από ερευνητές με βάση το υλικό του, καθώς και μέσω δημοσίων εκδηλώσεων (π.χ. ημερίδων, διαλέξεων, εκθέσεων, παρουσιάσεων κ.ά).

Η αξία ενός αρχείου δεν αναδεικνύεται μόνο με την αποθηκευτική συσσώρευση υλικού σε κουτιά, σε ράφια και σε ντουλάπια σκονισμένα και κλειδωμένα. Η αξία ενός αρχείου, όπως και ενός βιβλίου, της ιστορίας, αλλά και της γνώσης ευρύτερα, έγκειται στη δημόσια ανάδειξη και προβολή του, στην απρόσκοπτη μελέτη και δημοσίευσή του. Είναι βέβαιο ότι δεν ενδιαφέρονται όλοι για τα ίδια ιστορικά γεγονότα, όμως ακόμα και η αξιοποίηση ενός εγγράφου από έναν σκονισμένο φάκελο προσδίδει αφενός αξία στο ίδιο το υλικό και αφετέρου ικανοποίηση σε έναν ερευνητή, ο οποίος συχνά έχει διεξέλθει χιλιάδες εγγράφων, αρχειακά κουτιά, φακέλους και υποφακέλους, σε υγρά και ενίοτε σκοτεινά δωμάτια, έχει λερώσει τα χέρια του από τη σκόνη χρόνων ή και αιώνων, έχει μυρίσει τη μούχλα και έχει αγγίξει τις φαγωμένες άκρες εγγράφων και φακέλων.

Η λέξη αρχείο ετυμολογείται από τη λέξη αρχή, δηλαδή εξουσία, και αναφερόταν αρχικώς στην κατοικία των αρχόντων ή κατά μία άλλη εκδοχή στον χώρο στον οποίο συνεδρίαζαν οι άρχοντες κατά την αρχαιότητα, αλλά με την πάροδο των χρόνων άρχισε να προσδιορίζει τα επίσημα έγγραφα τα οποία φυλάσσονταν εκεί. Το Ελληνικό Ιστορικό Ευαγγελικό Αρχείο δεν έχει να κάνει με άρχοντες και εξουσίες, αλλά μόνο με έγγραφα, βιβλία, πηγές και γνώση, την οποία επιδιώκει να αναδείξει.

Loading